O klubu

Hlavní snahou našeho oddílu je vzbudit u dětí zájem o sport. Ti, co nemají zájem o sportování na vyšší úrovni, dostanou příležitost všestranně sportovně se rozvíjet .Získat ke sportu vztah jako k celoživotní aktivitě / lyžujeme, jezdíme na kolech, hrajeme fotbal, volejbal atd…

Děti, které se rozhodnou brát běh na lyžích trochu vážněji, budou mít možnost postupně zvyšovat svoji výkonnost tak, aby se v budoucnu mohli pokusit o prosazení třeba i ve vrcholovém sportu. Prostě a jasně – v našem oddíle dostanou příležitost všechny děti.

Jak ty talentované, které mají určité předpoklady pro to, aby se z nich jednou staly „nové Neumannové a Bauerové“. Méně nadané naučíme novým pohybovým dovednostem, naučíme je technicky lyžovat a sportování v dětském kolektivu je určitě bude bavit.

V současnosti u nás fungují tři tréninkové skupiny

1.tréninková skupina
– děti ve věku 6 – 10 let (podmínkou pro přijetí je nejen hranice šesti let, ale také to, že dítě již navštěvuje základní školu)
Pod vedením : Zuzana Šilhová, Lenka Randáková

2. tréninková skupina
– mladší žactvo a starší žactvo – děti ve věku 11 – 14 let
Pod vedením : Klára Váchová

3. tréninková skupina
– dorost , junioři , dospělí
Pod vedením : Petra Fruhaufová